2 Tan 45 Cos 30 Sin 60

Fatih.co.id

2 Tan 45 Cos 30 Sin 60
2 Tan 45 Cos 30 Sin 60

Bantuuuuu please 1. sin 30° + cos 45° – tan 45° + 4 ( cos 0° + cos 30°) 2. sin 30° . cos 30° – cos 60°.sin 60° + tan 60° + 4 sin 60° 3. 2( tan 60° + sin 60° ) + tan 45° – 2 sin 30° – 2 cos 30° 4. sin 90° – tan 45° . cos 60° + 2 cos 0° (sin 45° + cos 45°) 5. (sin 45° – cos 45°) 2 tan 30° – sin 60° + tan 60° – cos 45°

Daftar Isi

1. Bantuuuuu please 1. sin 30° + cos 45° – tan 45° + 4 ( cos 0° + cos 30°) 2. sin 30° . cos 30° – cos 60°.sin 60° + tan 60° + 4 sin 60° 3. 2( tan 60° + sin 60° ) + tan 45° – 2 sin 30° – 2 cos 30° 4. sin 90° – tan 45° . cos 60° + 2 cos 0° (sin 45° + cos 45°) 5. (sin 45° – cos 45°) 2 tan 30° – sin 60° + tan 60° – cos 45°

INi dia jawabannya gl

2. 1. cos 60 – cos 30 2. Sin 30 × cos 45 + cos 60 × tan 45 3. Tan 30 + sin 30 4. Sin 30 + sin 45 + sin 60

1 cos 30 2…. 3 60 4 221 maaf kalo salah

3. soal trigonometri1.) Sin 45⁰ sin 60⁰ + cos 45⁰ cos 30⁰/ tan 30⁰ tan 60⁰2.) sin² 60⁰ sin² 45⁰ + cos² 30⁰ cos² 45⁰/ tan 30⁰ + tan 60⁰tolong bantu jawab soal tersebut / = per ​

Jawabanpada gambar

Semoga membantu.

:)

4. Tentukan nilai dari perbandingan 1.( tan 45° + sin 30° ) (sin 90° + cos 60° ) / cos² 30° 2. tan 60° – 2 cos 60° / sin² 45°

1. (1+1/2)(1+1/2)/ (1/2 akar 3)²
(3/2)(3/2)/ (3/4)
(9/4)/ (3/4)
3/ 1
2. (Akar 3)-2(1/2)/ (1/2 akar 2)²
(Akar 3 – 1)/ (2/4)
(Akar 3 – 1)/ (1/2)
Maaf ya, kalau salah

5. 1. Sin 30 + Cos 60 =2. Tan 45 + Sin 30 =3. Cos 45+ Tan 45 =4. Cos 45 + Sin 45 + Tan 45 =​

Penjelasan dengan langkah-langkah:

1. Sin 30 + Cos 60 = ½ + ½ = 1

2. Tan 45 + Sin 30 = 1 + ½ = 1½

3. Cos 45 + Tan 45 = ½√2 + 1 = 1½√2

4. Cos 45 + Sin 45 + Tan 45 = ½√2 + ½√2 + 1 = 1 + √2

6. Tolong jawab beserta cara: 1). sin 45 . cos 45 . Tan 45 per sin 60 . Cos 60 . Tan 60= 2). Tan 60 + Tan 30 per 1 – tan 60 Tan 30

Caranya adalah tinggal. lihat nilai sudut2nya di buku kalau gak ingat
no. 1

sin 45 . cos 45 . Tan 45 per sin 60 . Cos 60 . Tan 60=
½√2(½√2) . (1) / ½√3 . ½ . √3
½ / (3/4)
½ x 4/3
2/3

7. HITUNGLAH NILA DARI : 1. SIN 45° + COS 45°2.SIN 60° COS 30° + COS 60° SIN 30°3. COS 30° COS 60°- SIN 30° SIN 60°4.TAN 30°+ TAN 60°

1. 1/2 akar2 + 1/2 akar2 = akar2

2. 1/2 akar3 × 1/2 akar3 + 1/2×1/2 = 3/4 + 1/4 = 4/4 = 1

3. 1/2 akar3 × 1/2 + 1/2 × 1/2 akar3 = 1/4 akar3 + 1/4 akar3 = 1/2 akar3

4. 1/3 akar3 + akar3 = 4/3 akar3

smg mmbntu

8. a O tentukan hasıl Sin 60° Sin 30° + cos 60° – tan 415° + 2 cos tan tan 2 dari 2 60° 45° Cos 30° 45°​

Jawaban:

pppppppppppppppppppppppppppp

Penjelasan dengan langkah-langkah:

lk

9. 1. cos 30° × cos 60° – tan 45°=2. sin 30°+ cos 45°/ tan 60°​

1.1/2√3 . 1/2 -1 = 1/4√3 -1 =3/4√3

10. 1. tan 60⁰ sec 30⁰ – tan 45⁰ sin 90⁰ =2. cos 30⁰ tan 30 / cos 60⁰ + sin 90⁰ + tan 45⁰ =​

Penjelasan dengan langkah-langkah:

1. 2

2. 3

cara ada digambar.

11. 1.sin 30°2.Cos 30°3.tan 30°4.Sin 45°5.Cos 45°6.tan 45°7.sin 60°8.cos 60°9.tan 60°​

Jawab:

1. [tex]\frac{1}{2}[/tex]

2. [tex]\frac{1}{2} \sqrt{3}[/tex]

3. [tex]\frac{1}{3} \sqrt{3}[/tex]

4. [tex]\frac{1}{2} \sqrt{2}[/tex]

5. [tex]\frac{1}{2} \sqrt{2}[/tex]

6. 1

7. [tex]\frac{1}{2} \sqrt{3}[/tex]

8.  [tex]\frac{1}{2}[/tex]

9. [tex]\sqrt{3}[/tex]

12. 1. Sin 60° x cos 30° + cos 60° × sin 30= 2. 2(Tan 45°) + cos 30° – (sin 60°)² = 3. Cos 45°/ sec 30° + cosecan 30° = 4. Sin 30° + Tan 45° – cosecan 60°/ secan 30° + cos 60°+cot 45° = 5. 2(cos 60°)² + 4(sec 30°)² – (Tan 45°)²/ (sin 30°)² + (cos 30)² =

Kategori Soal : Matematika – Trigonometri
Kelas : X (1 SMA)
Pembahasan :
Diketahui 
sin 30° = 1/2
cosec 30° = 2
cos 30° = 1/2√3
sec 30° = 2/√3 = 2/3 √3
tan 30° = sin 30°/cos 30° = (1/2)/(1/2√3) = 1/√3 = 1/3 √3
sin 45° = 1/2 √2
cosec 45° = 2/√2 = √2
cos 45° = 1/2 √2
sec 45° = 2/√2 = √2
tan 45° = 1
sin 60° = 1/2 √3
cosec 60° = 2/√3 = 2/3 √3
cos 60° = 1/2
sec 60° = 2
tan 60° = sin 60°/cos 60° = (1/2 √3)/(1/2) = √3

Mari kita lihat soal tersebut.
sin 60° x cos 30° + cos 60° x sin 30° 
= (1/2 √3 x 1/2√3) + (1/2 x 1/2)
= (1/2 x 1/2 x √3 x √3) + 1/4
= (1/4 x 3) + 1/4
= 3/4 + 1/4
= 4/4
= 1

2 x tan 45° + cos 30° – (sin 60°)²
= 2 x 1 + 1/2 √3 – (1/2 √3)²
= 2 + 1/2 √3 – (1/4 x 3)
= 2 – 3/4 + 1/2 √3
= 8/4 – 3/4 + 1/2 √3
= 5/4 + 1/2 √3

(cos 45°/sec 30°) + cosec 30° =
= [(1/2 √2)/(2/3 √3)] + 2
= [(√2/2)/(2√3/3)] + 2
= [(√2/2) x (3/2√3)] + 2
= (3√2/4√3) + 2
= (3√2/4√3) x (√3/√3) + 2
=(3√2 x√3)/(4√3 x √3) + 2
= (3√6)/(4 x 3) + 2
= √6/4 + 2
= 1/4 √6 + 2

(sin 30° + tan 45° – cosec 60°)/(sec 30° + cos 60° + cotan 45°)
= (1/2 + 1 – 2/3 √3)/(2/3 √3 + 1/2 + 1)
= (1/2 + 2/2 – 2/3 √3)/(2/3 √3 + 1/2 + 2/2)
= (3/2 – 2/3 √3)/(2/3 √3 + 3/2)

[2(cos 60°)² + 4(sec 30°)² – (tan 45°)²]/[(sin 30°)² + (cos 30)²]
= [2 x (1/2)² + 4 x (2/3 √3)² – 1²]/[(1/2)² + (1/2 √3)²]
= [2 x 1/4 + 4 x 4/9 x 3 – 1]/[1/4 + 1/4 x 3]
= [1/2 + 16/3 – 1]/[1/4 + 3/4]
= (6/12 + 64/12 – 12/12)/(4/4)
= [58/12]/1
= 58/12
= 4 10/12
= 4 5/6

Semangat!

13. 1. Sin 0°+ Sin 30°=2 Cos 45°+ Sin 60°=3. Sın 30 + cos 60=4. Sin 90° + cos 05.Sin 45°+ cos 45°=6. Tan 30°+tan O°=7.Sin 30°+ cos 60°+ sin 45°=8. Cos 60°+Sin 60° + cos 30°=9. Sın 45° + cos 45°+ tan 0°=10. Sın 90°+ cos O°+sin 30°=​

1. 0 + 1/2 = 1/2

2. √2/2 + √3/2

3. 1/2 + 1/2 = 1

4. 1 + 1 = 2

5. √2/2 + √2/2 = √2

6. √3/3 + 0 = √3/3

7. 1/2 + 1/2 + √2/2 = 1 + √2/2

8. 1/2 + √3/2 + √3/2 = 1/2 + √3

9. √2/2 + √2/2 + 0 = √2

10. 1 + 1 + 1/2 = 5/2

14. 1. sin 60 cos 30 – cos 60 sin 30=.. 2. cos 60 cos 30 + sin 60 sin 30=… 3. sin 30 cos 30 tan 30 / sin 60 cos 60 tan 30=… 4.sin 30 – tan 60 + cos 60/tan 60 – sin 45 + cos 45=… TOLONG PAKE CARA,JGN JAWABANYA SAJA,KALAU ADA CARA SAYA JADIKAN YANG TERBAIK

Kalau seperti ini termasuk pakai cara tidak?
Maaf juga kalau ada yang salahJawaban sesuai gambar.

15. sin^2 45 sin^2 60 + cos^2 45 cos^2 60 / tan 30 tan 60 =

Kategori : Matematika – trigonometri
Kelas : 11 SMA
Pembahasan : terlampir

16. tentukan nilai dari :a.) tan 30° + cos 45° – sin 45°b.) sin 30° + cos 60° + tan 45°c.) cos² 45° + 2 cos 45° – ½d.) cos 30° cos 60° – sin 30° sin 60°​

4√3

Penjelasan dengan langkah-langkah:

a.)

Tan 60°-Tan 45°+ 3 Ton 300

=√3-1+3 (-√3)

Hasilnya Adalah: =4√3

17. Tolong bantuin yah. Plis 1. Sin 60° x cos 30° + cos 60° × sin 30= 2. 2(Tan 45°) + cos 30° – (sin 60°)² = 3. Cos 45°/ sec 30° + cosecan 30° = 4. Sin 30° + Tan 45° – cosecan 60°/ secan 30° + cos 60°+cot 45° = 5. 2(cos 60°)² + 4(sec 30°)² – (Tan 45°)²/ (sin 30°)² + (cos 30)² =

1. 1/2 akar 3 x 1/2 akar 3 +1/2 x 1/2
= 1/4×3 + 1/4
= 3/4 + 1/4 = 4/4=11. √3/2 × √3/2 + 1/2 × 1/2 = 0,75 + 0,25 = 1
2. 2 + √3/2 – 3/4 = 11/4 + √3/2 = (11 + 2√3)/4
3. √2/2 ÷ (2√3)/3 + 2 = √6/4
4. 1/2 + 1 – (2√3)/3 ÷ (2√3)/3 + 1/2 + 1 = 1/2 + 1 – 1 + 1/2 + 1 = 3
5. 1/2 + 12 – 1 ÷ 1/4 + 0,75 = 1/2 + 12 – 4 + 0,75 = 9,25

18. Hitunglah! 1. cos 30° + sin 30° + tan 60° 2. cosec 60° + sec 30° – cotan 60° 3. sin 45° + cos 45° + tan 30° 4. cos 60° + sin 30° + tan 45°

1.)
[tex] \frac{1}{3} \sqrt{3 } + \frac{1}{2} + \sqrt{3} [/tex]
2.)
[tex] \frac{2}{3} \sqrt{3} + \frac{2}{3} \sqrt{3} – \frac{1}{3} \sqrt{3} = \sqrt{3} [/tex]
3.)
[tex] \frac{1}{2} \sqrt{2} + \frac{1}{2} \sqrt{2} + \frac{1}{3} \sqrt{3} = \sqrt{2} + \frac{1}{3} \sqrt{3} [/tex]
4.)
[tex] \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1 = 2[/tex]

19. Yang pinter matematika plis bantuin 1. cos 60 – cos 30 2. Sin 30 × cos 45 + cos 60 × tan 45 3. Tan 30 + sin 30 4. Sin 30 + sin 45 + sin 60

no.1

[tex] \frac{1}{2} – \frac{ \sqrt{3} }{2} \\ = \frac{1 – \sqrt{3} }{2} [/tex]

no.2

[tex] \frac{1}{2} \times \frac{ \sqrt{2} }{2} + \frac{1}{2} \times 1 \\ = \frac{ \sqrt{2} }{4} + \frac{1}{2} = \frac{ \sqrt{2} + 2}{4} [/tex]

no.3

[tex] \frac{ \sqrt{3} }{3} + \frac{1}{2} = \frac{2 \sqrt{3} + 3 }{6} [/tex]

no.4

[tex] \frac{1}{2} + \frac{ \sqrt{2} }{2} + \frac{ \sqrt{3} }{2} \\ = \frac{ 1 + \sqrt{2} + \sqrt{3} }{2} [/tex]

20. Nilai dari tan² 60° • sin² 30° + tan² 30° • cos² 30° ————————————————————(per) 2 sin 45° • cos 45°

jadi, nilai dari

tan² 60° • sin² 30° + tan² 30° • cos² 30°

—————————————————(per)

2 sin 45° • cos 45°

adalah = 9/8

Video Terkait

Bagikan: