Contoh Soal Trigonometri Kelas 11

Fatih.co.id

Contoh Soal Trigonometri Kelas 11
Contoh Soal Trigonometri Kelas 11

Soal trigonometri kelas 11

1. Soal trigonometri kelas 11

Jawab:kacang je ni

Penjelasan dengan langkah-langkah:

2. soal trigonometri kelas 11​

Penjelasan dengan langkah-langkah:

semoga ini jawaban nya

3. Soal trigonometri kelas 11​

Jawaban:

misal teta = x

cos 2x / sin x + ( sin 2x / cos x )

= cos 2x . cos x + sin 2x . sin x / sin x . cos x

= cos ( 2x – x ) / sin x . cos x

= cos x / sin x . cos x

= 1/sin x

= csc x

penjelasancos (a – b) = cos a . cos b + sin a . sin b

4. contoh soal trigonometri kelas 10 dan pembahasannya dong**

Nyatakan sudut-sudut berikut dalam satuan derajad:
a) 1/2 π rad
b) 3/4 π rad
c) 5/6 π rad

Pembahasan
Konversi:
1 π radian = 180°

Jadi:
a) 1/2 π rad

b) 3/4 π rad

c) 5/6 π rad

5. trigonometri kelas 11​

Jawab:

sin (3x-15) + sin(3x-45) = 0

sin 3x . cos 15  –  cos 3x . sin 15 + sin 3x . cos 45  –  cos 3x . sin 45 = 0

sin3x(cos 15 + cos 45 )                              –  cos 3x (sin 15+sin 45) = 0

sin 3x (2 cos( (15+45)/2) . cos ((15-45)/2) ) –

cos 3x (2 sin( (15+45)/2 . cos (15-45)/2)) = 0

sin 3x(2 cos 30 . cos -15) – cos 3x(2 sin 30 . cos -15) =0

cos -15 (2 sin 3x . cos 30 – 2 cos 3x sin 30) =0

2 sin 3x . cos 30 – 2 cos 3x sin 30 = 0

2 sin 3x . cos 30 = 2 cos 3x sin 30

sin 3x / cos 3x = sin 30/ cos 30

tan 3x = tan 30

3x = 30 +360 k                  3x  = 210  +360 k

x = 10  + 120 k                      x = 70 + 120k

x= 10, 130,250                     x = 70,190,310

Hp : {10,70,130,190,250,310}

Penjelasan dengan langkah-langkah:

sin(a+b) =sin a cos b + sin b cos a

sin(a-b) =sin a cos b – sin b cos a

cos a + cos b = 2. cos (a+b)/2 . cos (a-b)/2

sin a + sin b = 2. sin (a+b)/2 . cos (a-b)/2

6. trigonometrikelas 11​

coba bantu menjawab yaa

7. bantuin soal trigonometri kelas 11 yang ngerti pake caranya​

Jika cos 72,24° = [tex]\bf{\frac{1}{5}}[/tex], maka

[tex]\boxed{\bf{\sin(17,76^{\circ})=\frac{1}{5}}}[/tex]

[tex] \: [/tex]

TrigonometriPendahuluanA.) Definisi

.) Perbandingan Trigonometri

Pada segitiga siku-siku ABC, berlaku :

*Gambar ke-1

[tex]\small\mathbf{\left(a.\right)\ \ \sin\alpha=\frac{y}{r}=\frac{de}{mi}} [/tex]

[tex]\small\mathbf{\left(b.\right)\ \ \cos\alpha=\frac{x}{r}=\frac{sa}{mi}} [/tex]

[tex]\small\mathbf{\left(c.\right)\ \ \tan\alpha=\frac{y}{x}=\frac{de}{sa}} [/tex]

[tex]\small\mathbf{\left(d.\right)\ \ \csc\alpha=\frac{1}{\sin\alpha}=\frac{r}{y}}[/tex]

[tex]\small\mathbf{\left(e.\right)\ \ \sec\alpha=\frac{1}{\cos\alpha}=\frac{r}{x}}[/tex]

[tex]\small\mathbf{\left(f.\right)\ \ \cot\alpha=\frac{1}{\tan\alpha}=\frac{y}{x}}[/tex]

B.) Sudut dan Kuadran

1.) Pembagian Daerah

[tex]\boxed{\begin{array}{c|c|c|c|c}\underline{\mathbf{Kuadran}}&\underline{\mathbf{I}}&\underline{\mathbf{II}}&\underline{\mathbf{III}}&\underline{\mathbf{IV}}\\&&&\\\mathbf{absis(x)}&\mathbf{+}&\mathbf{-}&\mathbf{-}&\mathbf{+}\\&&&\\\mathbf{Ordinat(y)}&\mathbf{+}&\mathbf{+}&\mathbf{-}&\mathbf{-}\end{array}}[/tex]

2.) Tanda-tanda Fungsi

[tex]\boxed{\begin{array}{c|c|c|c|c}\underline{\mathbf{Kuadran}}&\underline{\mathbf{I}}&\underline{\mathbf{II}}&\underline{\mathbf{III}}&\underline{\mathbf{IV}}\\&&&\\\mathbf{sin}&\mathbf{+}&\mathbf{+}&\mathbf{-}&\mathbf{-}\\&&&\\\mathbf{cos}&\mathbf{+}&\mathbf{-}&\mathbf{-}&\mathbf{+}\\&&&\\\mathbf{tan}&\mathbf{+}&\mathbf{-}&\mathbf{+}&\mathbf{-}\end{array}}[/tex]

3.) Sudut-sudut Istimewa

[tex]\boxed{\begin{array}{c|c|c|c|c}\underline{\mathbf{Kuadran}}&\underline{\mathbf{0^{\circ}}}&\underline{\mathbf{30^{\circ}}}&\underline{\mathbf{45^{\circ}}}&\underline{\mathbf{60^{\circ}}}\\&&&\\\mathbf{sin}&\mathbf{0}&\mathbf{\frac{1}{2}}&\mathbf{\frac{1}{2}\sqrt{2}}&\mathbf{\frac{1}{2}\sqrt{3}}\\&&&\\\mathbf{cos}&\mathbf{1}&\mathbf{\frac{1}{2}\sqrt{3}}&\mathbf{\frac{1}{2}\sqrt{2}}&\mathbf{\frac{1}{2}}\\&&&\\\mathbf{tan}&\mathbf{0}&\mathbf{\frac{1}{3}\sqrt{3}}&\mathbf{1}&\mathbf{\sqrt{3}}\end{array}} [/tex] [tex] \boxed{\begin{array}{c}\underline{\mathbf{90^{\circ}}}\\\\\mathbf{1}\\\\\mathbf{0}\\\\\infty\end{array}} [/tex]

4.) Sudut Berelasi

a.   Kalau kita gunakan (90°± …) atau (270°± …)

    1.) Fungsi berubah

[tex]\boxed{\begin{array}{c|c}\underline{\mathbf{Mula-mula}}&\underline{\mathbf{Perubahan}}\\\\\mathbf{sin}&\mathbf{+/-cos}\\\\\mathbf{cos}&\mathbf{+/-sin}\\\\\mathbf{tan}&\mathbf{+/-cot}\end{array}}[/tex]

    2.)  Tanda +/- mengikuti kuadran

b.   kalau kita gunakan (180°± …) atau (360°− …)

    1.) Fungsi tetap

[tex]\boxed{\begin{array}{c|c}\underline{\mathbf{Mula-mula}}&\underline{\mathbf{Perubahan}}\\\\\mathbf{sin}&\mathbf{+/-sin}\\\\\mathbf{cos}&\mathbf{+/-cos}\\\\\mathbf{tan}&\mathbf{+/-tan}\end{array}}[/tex]

C.) Dalil Segitiga

1.) Aturan Sinus

*gambar ke-2

[tex]\small\mathbf{\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}}[/tex]

2.) Aturan Cosinus

a. a² = b² + c² – 2bc cos A atau

[tex]\small\mathbf{cos A=\frac{b^{2}+c^{2}-a^{2}}{2bc}}[/tex]

b. b² = a² + c² – 2ac cos B atau

[tex]\small\mathbf{cos B=\frac{a^{2}+c^{2}-b^{2}}{2ac}}[/tex]

c. c² = a² + b² – 2ab cos C atau

[tex]\small\mathbf{cos C=\frac{a^{2}+b^{2}-c^{2}}{2ab}}[/tex]

[tex] \: [/tex]

[tex] \: [/tex]

Pembahasan

Diketahui :

Jika cos 72,24° = [tex]\bf{\frac{1}{5}}[/tex]

Ditanya :

Maka sin 17,76° = …

Jawaban :

Ingat lagi,

[tex]\bf{\sin0^{\circ}=\cos90^{\circ}=0}[/tex]

[tex]\bf{\sin30^{\circ}=\cos60^{\circ}=\frac{1}{2}}[/tex]

maka

[tex]\bf{\sin17,76^{\circ}=\cos72,24^{\circ}}[/tex]

[tex]\boxed{\bf{\sin(17,76^{\circ})=\frac{1}{5}}}[/tex]

[tex] \: [/tex]

[tex] \: [/tex]

Pelajari Lebih Lanjut :Contoh soal mencari sisi samping : https://brainly.co.id/tugas/48680192Contoh soal dan penyelesaian trigonometri : https://brainly.co.id/tugas/14823036Contoh soal yang serupa 1 : https://brainly.co.id/tugas/9349166Contoh soal yang serupa 2 : https://brainly.co.id/tugas/14975792Mencari cos a jika diketahui sin a : https://brainly.co.id/tugas/14652547

[tex] \: [/tex]

[tex] \: [/tex]

Detail Jawaban :

Grade : SMA

Kode Kategorisasi : 10.2.6

Kelas : 10

Kode Mapel : 2

Pelajaran : Matematika

Bab : 6

Sub Bab : Bab 6 – Trigonometri Dasar

[tex] \: [/tex]

Kata Kunci : Trigonometri dasar, sin a, cos a.

8. ***contoh soal trigonometri kelas 10 dan pembahasannya dong

dalam bentuk lain 3sin^2 x – 2cos^2 x =…..
jawab :
sin^2x + cos^2x=1 =>cos^2x= 1-sin^2x
sehingga:
3sin^2x-2cos^2x
= 3sin^2x-2(1-sin^2x)
=3sin^2x-2+2sin^2x
=5sin^2x-2

9. Matematika kelas 11 hanya 3 soal, persamaan trigonometri​

Jawaban:

1. x = 90°

2. x = 30°, 150°

3. x = 40°, 100°

Penjelasan dengan langkah-langkah:

penjelasan terlampir

10. Kelas 11 trigonometri

Jawab:

Penjelasan dengan langkah-langkah:

persamaan dalam fungsi tan

tan x =  tan p, maka  x=  p + k.180

soal

tan  ( x+ π/3)  – √3 = 0

tan  ( x+ π/3)  =  √3  = tan  π/3

x+ π/3   = π/3 +  k. π

x =  0 + k. π

k = 0,  x = 0 = 0°

k = 1 , x= π = 180°

k = 2, x = 2π = 360°

untuk  0 ≤ x ≤  360 ,  x=  { 0, 180, 360 }

11. trigonometri kelas: 11​

Trigonometri

Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan ^-^

12. **contoh soal trigonometri kelas 10 dan pembahasannya dong

IDENTITAS TRIGONOMETRI :
sederhanakan
1. Tan A x cos A
2. Tan A x Cosec A
jawab :
1.  [tex] \frac{sin A}{cos A} [/tex] X cos A
dapat disederhanakan dengan cara mencoret/eliminasi cos A. Maka hasilnya sin A
2.  [tex] \frac{sin A}{cos A} [/tex] x [tex] \frac{1}{sin A} [/tex] dapat disederhanakan dengan mencoret/eliminasi sin A, lalu mendapat hasil [tex] \frac{1}{cos A} [/tex] dan dapat disederhanakan lagi menjadi Sec A

13. contoh soal trigonometri kelas 10 dan pembahasannya dong

Nyatakan dalam sudut lancip
1. sin 100⁰
   pnylsaian : sin 100⁰=sin ( 180-100)⁰
                                     =sin 80⁰
2. sin 146
   pnyls
aian : sin 146⁰ = sin ( 180-146)⁰
                                      = sin 34⁰
3. cos 95⁰
   pnylesaian : cos 95⁰ = cos  (180-95)⁰
                                      = -cos 85⁰
4. tan 136⁰
  pnyelesaian : tan 136⁰=tan (180-136)⁰
                                        = -tan 44
5.  sin 193
  pnyelesaian sin 193⁰ =sin(180+193)⁰
                                       = -sin 13⁰
6. cos 200⁰
  pnyelesaian cos 200⁰=cos(180+200)⁰
                                       =- cos 20⁰
7. sin (-13)⁰
 pnyelesaian sin (-13) ⁰= -sin 13⁰
8. cos (-35)⁰
  pnyelesaian cos (-35)⁰= cos 35⁰ -> khusus cos tettap +
9. tan (-68)
  pnyelesaian : tan (-68)=tan 68
10. cos 330⁰
    penyelesaian: cos 330⁰=cos(360-330)
                                            =cos 60
                                            =1/2√3Tentukan perbandingan trigonometri sudut lancipnya

1.  sin 300°
2.  cos 315°
3.  tan 225°

pembahasan

1.  sin 300° = sin (360 – 60)°
                   = -sin 60°
                   = -1/2 √3

2.  cos 315° = cos (270 + 45)°
                    = sin 45°
                    = 1/2 √2

3.  tan 225° = tan (180 + 45)°
                    = tan 45°
                    = 1

14. bantu kak soal trigonometri kelas 11​

Penjelasan dengan langkah-langkah:

no. 1

2 sin x – 1 = 0

sin x = ½

• untuk kuadran I; x = 30°

• untuk kuadran II

sin x = sin (180 – 30)°

x = 150°

untuk 0° ≤ x ≤ 360°; HP = {30°, 150°}

no. 2

sin² x – 4 sin x = -3

sin² x – 4 sin x + 3 = 0

misal sin x = p, maka :

p² – 4p + 3 = 0

(p – 1)(p – 3) = 0

p = 1 atau p = 3

• untuk p = 1

sin x = 1; x = 90°

• untuk p = 3

sin x = 3 (tidak ada nilai x yang memenuhi)

untuk 0° ≤ x ≤ 360°; HP = {90°}

Semoga Bermanfaat

15. Trigonometri kelas 11

sinx+cosx = -1/5
(sinx+cosx)² = 1/25
sin²x + 2sinxcosx + cos²x = 1/25
2sinxcosx + 1 = 1/25
2sinxcosx = 1/25-1
2sinxcosx = -24/25
sin2x = -24/25

hope it help u

16. tolong dibantu no. 11 dan 12 soal mtk minat trigonometri lanjutan kelas 11

itu dikali ya?

11. 2/3 sin(15)sin(285)=-1/3[cos(300)-cos(270)]=-1/3[cos(270+30)-0]=-1/3*(sin(30))=-1/3*(1/2)=-1/6

12. sin(7,5)sin(127,5)=-1/2*[cos(135)-cos(120)]=-1/2*[cos(180-45)-cos(180-60)]=-1/2*[-cos(45)+cos(60)]=-1/2*[-akar(2)/2+1/2]=1/4*[akar(2)-1]Trigonometri

11)
2/3  sin 15° sin 285 =
= -1/3  (- 2 sin 285 sin 15)
= – 1/3 { cos (285+15) – cos (285-15)}
= – 1/3 { cos 300 – cos 270 }
= – 1/3  { cos (360 -60) – cos (360-90)}
= -1/3  { cos 60 – cos 90 }
= – 1/3 ( 1/2 – 0)
= – 1/6

12)
sin 7,5 cos 127,5 =
= 1/2 { 2 cos 127,5 sin 7,5)
= 1/2  { sin (127,5 +7,5) – sin (127,5 – 7,5)}
= 1/2 { sin 135 – sin 120 }
= 1/2 { sin(180-45) – sin(180-60)}
= 1/2 { sin 45 – sin 60 }
= 1/2 (1/2 √2 – 1/2 √3)
= 1/2 (1/2)(√2 – √3)
= 1/4 (√2 – √3)

17. Materi: Limit Trigonometri dan Tak HinggaKelas: 11Kerjakan soal dan cara penyelesaiannya!​

jawaban dengan langkah-langkah ada di foto

semoga membantu

kasih jawaban tercedas ya

18. Trigonometri kelas 11

Jawaban terlampir di gambar.

19. Trigonometri kelas 11

tan a – tan b = 1/3
= (sin a/cos a) – (sin b/cos b) = 1/3
= ((cos b.sin a – cos a.sin b)/(cos a.cos b)) = 1/3
cos a cos b = 48/65

sin (a – b) = sin a cos b – cos a sin b
= 1/3 × cos a cos b
= 1/3 × 48/65
= 16/65

20. Materi: Limit Trigonometri dan Tak HinggaKelas: 11Kerjakan soal dan cara penyelesaiannya!​

[tex]\rm lim_{x\to 0}~~ |x| ~sin~ (\frac{1}{x})[/tex]

[tex]\rm lim_{x\to 0^+}~~ |x| ~sin~ (\frac{1}{x}) = 0[/tex]

[tex]\rm lim_{x\to 0^-}~~ |x| ~sin~ (\frac{1}{x}) = 0[/tex]

maka

[tex]\rm lim_{x\to 0}~~ |x| ~sin~ (\frac{1}{x}) = 0[/tex]

Video Terkait

Bagikan: