Geguritan Bahasa Jawa Tema Pendidikan

Fatih.co.id

Geguritan Bahasa Jawa Tema Pendidikan
Geguritan Bahasa Jawa Tema Pendidikan

geguritan bahasa jawa tema pendidikan​

1. geguritan bahasa jawa tema pendidikan​

Jawaban:

guguritan aku kuarang tau deh maaf nga jelassss

Penjelasan:

……

2. contoh geguritan bahasa jawa bertemakan pendidikan??

ke guguritan bahasa Jawa bertemakan pendidikan bertema tentang ibu

semoga bermanfaat ya…..

3. contoh geguritan bahasa jawa tema pendidikan?

“Sekolahku”   Bangunanmu kang megah Madeg sakulone alun-alun Purbalingga Dadi tujuwane siswa-siswa Sing arep golet ilmu kanggo sangu tuwa   Saben dina Aku tansah ana njero ruanganmu Ngrungokake piwulange bapak ibu guru Apa sing kudu digugu lan ditiru   Tambah dina tambah marem atiku Sekolah neng SMA Negeri Satu Sing kawentar gurune Sing kawentar prestasine

4. Contoh geguritan bahasa jawa tema pendidikan

Senajan Ketok Nakal

Senajan nyekel buku wae ngantuk
Gayane nyekel rokok neng ngarep kanca-kanca
Ben diarani sangar
Metu bengi-bengi jalan-jalan karo pacar
Ben diarani payu
Nanging ana krenteg atine
Pengen banget bisa sukses
Isa oleh ipk kumlot
Isa gage olih kerja sing bener
Kuwi awakmu nang
Kang ora bisa nahan nafsu senenging donya
Nanging aku salah
Awakmu iki
Saiki wis isa nahan nafsu senenging donya
Lan padhanging donya isa katon ing mripatmuibuku engkau lah yang membesarkan ku
terima. kasih ibu

5. Contoh geguritan bahasa jawa tema pendidikan 5 bait 5 baris

itu jawabanya kak maaf sekiranya salah

6. tolong buatkan geguritan (puisi bahasa jawa) bertema pendidikan atau alam

Jawaban:

“ALAM”

Wis dipenging awakmu

Geguyub rukun lindungi alam

Saka Hyang Maha Esa

Aja susah yen mengko alam iku muntab

Ngerebut raja kaya

Serta jiwa ragamu

Wis dipenging awakmu

Manut karo tata tertib

Sing wis ditemtoake

Sadirma ngrawat lan nata penghijauan

Ya, nanging angel mantebake jroning ati

Yen asis ngono apa banjur meneng lan terus acuh?

Apa ora sadar alam bakal rusak?

Apa ora seneng awakmu nyawang wit-witan

Ngrembuyung ngresepake mata?

Apa ora bungah atimu nyawang kembang ngrembaka?

Mung kita sing bisa

Ngubah iki

Ngrubah alam mbalik kaya mbiyen maneh

maaf kalau salah

7. buatlah geguritan Jawa bertema pendidikan ​

Jawaban:
Kamardikan

Awit manunggaling bangsa
Gusti paring barokah
Uwal nagri saking kompeni
Sumingkir penjajah kita bungah
Tumetes waspa kita mardika
Ujud syukur mring Maha Luhur
Sayuk rukun bagya raharja.

Puji syukur mring Gusti
Rohmat katampi kita sami
Ora lali syukur tumus ati
Kanthi konjem permati
Lestari nagri edi peni
Akarya subur ibu pertiwi
Makmur bangsa kita neki
Anjoging kawula bisa nyawiji
Sinengkuyung para kiyai
Ilang balak saha cubriya sesami.

Indahing bumi nuswantara
Nedahaken bangsa bisa kuncara
Darbe rasa prasaja tindaknya
Ora kumalungkun mring sasama
Nuhoni watak kang utama
Eling kita mung sakderma
Sombong kasingkirna
Iku laku wajib tinuladha
Ajer tutur tumindak mulya.

Mituhu dhawuhe winasis
Eling mring Maha Kuwasa
Rohmat tumprap kita
Dadya bangsa raharja
Elok sinawang netra
Kaiket suh Pancasila
Alloh tansah ridho.

Semoga membantu☺️

8. Buatlah geguritan dalam bahasa jawa yang bertema pendidikan?

judul: SEkolahku Sekolahanku…
Panggonan anggonku golek ilmu
Sekolahanku…
Diwulang dening Bapak-ibu Guru

Sekolahanku…
Sinau, maca buku
Ing Panggonan iki
Aku diajari supaya karo wong tuwaku kudu bekti

Ing panggonan iki
Aku diajari marang kanca aja srei
Diparingi PR kanggo gladhen
Kanggo sangu urip ing tengahing bebrayan

9. contoh geguritan bahasa jawa bertemakan pendidikan??

Pendidikan… Saiki sampean seng dadi masalah ing indonesia.. Poro remojo podo ngaleh perhatin maleh seneng dolanan seng

10. buatkan geguritan bahasa jawa bertema pendidikan minimal 3 bait​

geguritan tema pendidikan :

Guru

Jare wong aku digugu landitiru

Aku tansaya awas marang samubarabg polah tingkahku

Aku patuladhan kanggo murid-muridku

Aku sumbering kawruh saliyane buku

sekolahku

sekolahku…
anganku ngundi ilmu
anggon konco-koncoku ngundi ilmu , lan
anggon guru-guruku menehi ilmu

sekolahku…
saben dina aku tumeka
niti sepeda
mangkat isuk mulih awan
mengkono saben dinane

sekolahku…
ora bosen aku tumeka
kanggo ngundi ilmu,
kanggo nggolek prestasiku,
kanggo mbesok masa depan ku

^_^

11. buatlah geguritan bahasa jawa dengan tema pendidikan

Cita Citaku

Esok awan wengi aku sinau
Kanggo nentoake cita-citaku
sedurung turu kula sinau
tangi turu kula nggih sinau

kula sinau sedina-dina
Nggo nyenengake wong tuwa
Ingkang sampun ndonga’aken kula
Supados nggapai cita – cita

Oooh… gusti
Paringana rido awak kula
Supados kula saged bakti negri
Adohana kulo saking godaan setan

Oooh.. gusti
Paringana kesametan wong tuwa kula
lan paringana kesehatan wong tuwa kulo
supados saged mriksani kulo sukses

12. tolong dijawab pliss!!buatlah contoh geguritan bahasa jawa bertema pendidikan!​

Jawaban:

Kadya ron garing

Kumleyang kabur kanginan

Ing jagat peteng lelimengan.

Krasa luwih abot

Anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep

Mlakuku ora mantep.

Kagubet ribet lan ruwet

Adoh saka cahyamu

Pedhut ing sakindering pandulu

Panjenengan.

Guruku, sihku, oborku

Kancanana sukmaku sinau bab katresnan sajroning ati.

13. buat lah geguritan dengan tema ptm (pendidikan tatap muka) dengan bahasa jawa​

Jawaban:

Atiku Sumringah

Atiku seneng banget

Sumringah kaya srengenge kang sumunar

Dina iki aku arep sekolah

Saiki wis bisa nyawang raine kancaku

Kepethuk langsung ora kalingan layar

Wis pirang-pirang taun iki

Aku sekolah ing omah

Wis dhewean

Mung kethok saka gambar

Krasa mboseni tur kesepen

Nanging aku ora aras-arasen sinau

Tetep kudu srep sinau

Muga Corona cepet ilang

Mabur adoh

Nganti kaya bledug sing mabur

Kesebul angin kang liwat

14. contoh geguritan bahasa jawa bertemakan pendidikan??

Geguritan atau puisi berbahasa jawa adalah bentuk seni puisi yang unik. Berikut ini beberpa puisi jawa/geguritan tema pendidikan yang sikutip dari berbagai sumber.
Arti Tekamu

Ing petenge arah lan langkahku iki
Panjenengan dados srengenge kangge uripku
Menehi sumunar cahya kanggo kabeh pengarepan
Panjenengan madhangi lurung-lurung kang buntu
Liwat sorotan cahya kang metu saka swara lan tuturmu

Ing kelas kang ayem tentrem iki
Aku nangkep artine panguripan
Mung marang panjenengan gegayuhan dipun taruhaken
Lan marang panjenengan pengarep kang luwih becik
Panjenengan Kang nemtokake nasib bangsa Paduka
Boten mokal kagem panjenengan
Mujudake generasi emas bangsa kang gemebyar ing pepeteng

Saben dina panjenengan nindakake kagiyatan mulya iki
rasa sabar uga rasa ikhlas ndampingi saben dina
sakabehe ing donya ora bisa mbales jasamu
yaiku jasamu kang iso nggawe bintang ing pepeteng
kita ora bisa ngganti jasamu karo opo bae
Nanging, kita bakal nggawe panjenengan bangga
Jasamu bakal kita pangeti sajrone uripku
bakal kita pengeti ing sajroning ati
lan ora bakal lebur dening puteran wektu

matur nuwun sanget, guru ingkang kula tresnani
Tanpa panjenengan bakal peteng ……
lan amarga panjenengan urip dadi migunani
Cita Citaku

Esok awan wengi aku sinau
Kanggo nentoake cita-citaku
sedurung turu kula sinau
tangi turu kula nggih sinau

kula sinau sedina-dina
Nggo nyenengake wong tuwa
Ingkang sampun ndonga’aken kula
Supados nggapai cita – cita

Oooh… gusti
Paringana rido awak kula
Supados kula saged bakti negri
Adohana kulo saking godaan setan

Oooh.. gusti
Paringana kesametan wong tuwa kula
lan paringana kesehatan wong tuwa kulo
supados saged mriksani kulo s
ukses

Guru

Ing papan iki aku ngenteni
sliramu sing tak kurmati
ora lali
aku saka ngomah wis nganggo minyak wangi

Guru
awakmu pancen pantes digugu lan ditiru
lakumu ora kesusu
isa gawe tuladha kanggo awakku

Gunemanmu alus ngandhut ilmu
aku ning kene mung iso tiru-tiru
amarga sliramu sugih ilmu

Matur nuwun guru
panjenengan ora wegah ndidik aku
marai aku ben nduweni kepinteran
sliramu ndidik aku ben iso sopan

15. Buatlah Geguritan bertema pendidikan dengan menggunakan bahasa jawa (minimal 3 bait)​

Jawaban:

Yen ing tengah wengi

Hana angin kang semliwer

Mandheng bulan purnama sidhi

Ati tan saya ayem

Kelingan kanikmatan gusthi

Seng tanpa wathes paring kawelas asih marang makhluk

Sembah ipun amung pasrah.

MAAF KALO SALAH

16. Contoh geguritan tema pendidikan dalam bahasa jawa

Sekolahanku…
Panggonan anggonku golek ilmu
Sekolahanku…
Diwulang dening Bapak-ibu Guru
Sekolahanku…
Sinau, maca buku
Ing Panggonan iki
Aku diajari supaya karo wong tuwaku kudu bekti
Ing panggonan iki
Aku diajari marang kanca aja srei
Diparingi PR kanggo gladhen
Kanggo sangu urip ing tengahing bebrayan
Aku percaya…
Sanajan abot kudu dilakoni
Kabeh mau kanggo kepentingan pribadhi
kareben ngesuk dadi wong kang aji
miguna tumprap bangsa lan nagari

17. contoh geguritan bahasa jawa tema pendidikan!!!​

Jawaban:

GURUKU OBORKU

kadya ron garing

kumleyang kabur kanginan

ing jagat peteng lelimengan.

krasa luwih abot

anggonku ngadepi dina dina ing ngarep

mlakuku ora mantep.

kagubet ribet lan ruwet

adoh saka cahyamu

pedhut saka sakindering pandulu

panjenengan

GURUKU, shiku OBORKU

kancanana sukma mu sinau bab katresnan

sajroning ati

18. contoh geguritan tema pendidikan bahasa jawa

Jawaban:

Kadya ron garing

Kumleyang kabur kanginan

Ing jagat peteng lelimengan.

Krasa luwih abot

Anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep

Mlakuku ora mantep.

Kagubet ribet lan ruwet

Adoh saka cahyamu

Pedhut ing sakindering pandulu

Panjenengan.

Guruku, sihku, oborku

Kancanana sukmaku sinau bab katresnan sajroning ati.

19. contoh geguritan bahasa jawa bertemakan pendidikan

guruku pahlawanku
pribadimu kebak tulodho
dahar ageman lan solah bowo
kabeh sarwa prasaja
ora neko-neko ora werna-werna
jam pitu tet wes aweh tandha
tandha yen makaryo para dwija wiwit aweh swara
swara” kang ngumandangake
kebecikan, keprigelan, lan kawasisan
minongko damar kanggo ngayahi gesang bebrayan
panjenengan pancen tlaten
pakaryamu kebak kawigaten
pantes kinabekten

nadyan dudu putramu
aku kok gulawentah
tanpo ngitung wayah
kog gladi nganti gemati
datang lali panjenengan paring wanti wanti
guruku pahlawanku

20. contoh geguritan bahasa jawa bertemakan pendidikan??

Contoh geguritan bahasa jawa bertemakan pendidikan yaitu :

Sekolahku

Anggonku nuntut ilmu

Ngrungokake piwulange bapak lan ibu guru

Kanggo masa depanku

Saben dina aku mlaku

Neng SMA negeri 1

Kanggo golek prestasiku

Kanggo masa depanku.

Penjelasan:

Guguritan bahasa jawa tentang pendidikan yaitu menceritakan apa yang biasanya terjadi pada kegiatan pendidikan, seperti guguritan pada contoh diatas, yang dalam bahasa Indonesianya berarti:

Sekolahku

Tempatku menuntut ilmu

Mendengarkan pelajaran dari bapak dan ibu guru

untuk masa depanku

Setiap hari aku berjalan

Ke SMA negeri 1

Untuk mencari prestasi

demi masa depanku.

Pelajari tentang

Materi tentang bahasa jawa kromo brainly.co.id/tugas/18743565

Materi tentang  teks deskripsi brainly.co.id/tugas/14304860

Materi tentang teks deskriptif bahasa jawa brainly.co.id/tugas/16292439

——————–

Detil Jawaban

Mapel : Bahasa Daerah

Kelas : 7

Bab :

Kode :

Video Terkait

Bagikan: