Jelaskan Sifat Sifat Muatan Listrik

Fatih.co.id

Jelaskan Sifat Sifat Muatan Listrik
Jelaskan Sifat Sifat Muatan Listrik

Jelaskan sifat-sifat muatan listrik!

1. Jelaskan sifat-sifat muatan listrik!

Muatan listrik yang sejenis akan saling tolak menolak
Muatan listrik yang tidak sejenis akan tarik menarik

-hukum coulomb-

2. jelaskan sifat sifat muatan listrik??​

Jawaban:

a. Negatif

berarti muatan listrik tersebut kelebihan elektron.

b. positif.

berarti muatan listrik tersebut kekurangan elektron.

c. netral.

berarti jumlah muatan elektron dan Proton seimbang

3. jelaskan sifat sifat muatan listrik

statistis dan dinamis

4. jelaskan sifat sifat dari muatan listrik

positif dan negatif sifatnya dari muatan listrik

5. Jelaskan Sifat sifat dari muatan listrik dan contohnya masing-masing

Sifat-Sifat

Ternyata eh ternyata sifat dari muatan listrik mirip dengan sifat pada manusia. Berikut lengkapnya:

Muatan Sejenis akan tolak menolak dan muatan tidak sejenis akan tarik menarik. Ini mirip laki-laki sama perempuan. Jika berlawanan jenis akan punya kecenderungan untuk tarik menarik dan jika sesama jenis akan punya kecenderungan untuk tolak menolak.Muatan Listrik adalah besaran pokok fisika yang diukur dalam satuan coulomb disimbolkan dengan (C). Satu coulomb sama dengan 6,24 x 1018 e (e = muatan proton).  Sehingga mautan yang dikandung oleh sebuah proton adalah 1,602 x 10-19 Elektron mempunyai muatan yang sama dengan proton tapi berbeda jenis (-)1,602 x 10-19 coulomb.Muatan Listrik mirip dengan massa. Ia punya hukum kekekalan muatan sama seperti hukum kekekalan massa.  Gaya yang ditimbulkan oleh dua muatan itu punya karakter yang sama seperti gaya gravitasi yang ditumbulkan oleh dua buah benda dengan massa tertentu. Gaya antar muatan ini juga bersifat konservatif dan terpusat.

Jenis-Jenis

Benyamin Franklin (1706-1790) adalah seorang ilmuwan den
gan kebangsaan Amerika Serikat, yang menamakan kedua jenis aliran listrik dengan listrik bermuatan positif serta listrik bermuatan negatif.

1. Muatan Listrik Positif

Beliau menyatakan jika muatan yang terjadi pada kaca adalah muatan positif sementara pada plastik adalah muatan yang berjenis negatif.  Benda yang memiliki muatan positif, umumnya saling tolak menolak dengan kaca yang memiliki muatan. Hal ini terjadi karena muatan sejenis, akan bereaksi dengan tolak menolak.

2. Muatan Listrik Negatif

Benda yang bermuatan listrik dan saling tolak menolak dengan plastik yang juga memiliki muatan, maka bisa dipastikan jika muatan benda tersebut adalah negatif. Hal ini dikarenakan muatan listrik yang sejenis akan bereaksi dengan saling tolak menolak. Sebaliknya benda yang memiliki bermuatan listrik dan tarik menarik dengan plastik yang juga bermuatan, maka bisa dipastikan jika benda tersebut bermuatan positif karena muatan yang tidak sejenis tidaklah saling menarik.

Antara plastik serta kaca yang saling menarik, mempunyai jenis muatan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ketika suatu benda saling tolak menolak dengan plastik, namun tarik menarik dengan kaca, maka benda tersebut bisa dipastikan jika memiliki muatan yang sama dengan kaca.

Namun sebaliknya, ketika suatu benda saling tolak dengan kaca namun malah tarik menarik dengan plastik maka bisa dipastikan jika benda tersebut memiliki jenis muatan yang sama dengan plastik.

Alat Ukur Muatan Listrik

Alat ukur untuk mengetahui keberadaan muatan listrik pada suatu benda adalah elektroskop

Elektroskop terdiri dari:

Kepala/KnopBatang logam/konduktorDaun logam yang dapat membuka (mekar) dan menutup (kuncup)Selubung

Prinsip kerja alat ini berdasarkan sifat muatan, yaitu akan saling menolak jika didekatkan dengan muatan yang sejenis. Elektroskop berbentuk tabung. Di dalam tabung terdapat lembaran emas yang dapat diberi muatan dari bagian atas melalui sebuah kawat konduktor. Jika sebuah benda bermuatan ditempelkan pada kawat konduktor, maka lembaran emas dan batang akan bermuatan pula. Karena jenis muatannya sama, keduanya akan saling menolak dan lembaran emas akan menjauhi batang membentuk huruf “V” terbalik. Semakin besar muatan yang diberikan, lembaran tersebut semakin jauh membuka. Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa benda yang ditempelkan pada ujung atas elektroskop bermuatan.

Cara kerja elektroskop

Pada saat netral, muatan listrik (+ dan -) pada elektroskop tersebar merata pada seluruh bagian elektroskop, sehingga daun logam akan menutup (kuncup).Padasaat knop didekati benda bermuatan negatif, muatan positif pada elektroskop akan berkumpul di sekitar knop dan muatan negatif berkumpul di sekitar daun logam, sehingga daun akan membuka (mekar).Pada saat knop didekati benda bermuatan positif, muatan negatif pada elektroskop akan berkumpul di sekitar knop dan muatan positif berkumpul di sekitar daun logam, sehingga daun akan membuka (mekar).Untuk menetralkan kembali, knop dapat disentuh dengan jari atau dihubungkan ke tanah/bumi.

6. Jelaskan sifat sifat muatan listrik

1. terbagi menjadi 2 yaitu muatan positif dan muatan negatif

2. Muatan-muatan yang sejenis akan tolak-menolak dan muatan yang berbeda jenis akan tarik-menarik

3. Muatan bersifat kekal artinya muatan tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. 

semoga membantu

7. Jelaskan sifat-sifat muatan listrik yang kamu ketahui!

di bagi menjadi 2 yaitu
1. muatan positif dan muatan negative
2.muatan yang sejenis didekatkan akan tolak menolak
Jika muatan yang berbeda didekatkan akan tarik menarik .
semoga membantu.

8. coba kamu jelaskan sifat sifat muatan listrik​

Jawaban:

Terjadi arah gaya tolak – menolak antara dua benda bermuatan yang sama jenis muatannya.Muncul arah gaya tarik menarik antara dua benda bermuatan yang berlawanan jenis muatannya.Muatan positif menandakan benda kekurangan elektron.

maaf kalo salah

Sifat – sifat muatan listrik adalah sifat yang menunjukkan ciri dan karakteristik dari benda bermuatan. Adapun ciri-ciri muatan listrik adalah :

Terjadi arah gaya tolak – menolak antara dua benda bermuatan yang sama jenis muatannya.Muncul arah gaya tarik menarik antara dua benda bermuatan yang berlawanan jenis muatannya.Muatan positif menandakan benda kekurangan elektron Muatan negatif menandakan benda kelebihan elektronBesar muatan listrik pada sebuah benda adalah kelipatan bulat dari muatan elementer sebuah elektron, e = – 1,6 x 10⁻¹⁹ Coulomb.Muatan positif dan muatan negatif bisa saling menetralkan satu dengan yang lain asalkan keduanya memiliki besar muatan yang sama.Pada benda konduktor, muatan listrik akan tersebar merata di seluruh permukaan benda tersebut.Muatan listrik akan terdistribusi dengan jumlah banyak pada permukaan yang sempit luasannya (seperti pada bagian ujung yang lancip dari sebuah benda), dan sebaliknya muatan akan terdistribusi dengan jumlah lebih sedikit pada permukaan yang lebih luas. [Lihat gambar lampiran]Muatan listrik positif berkumpul pada suatu titik yang menimbulkan potensial listrik positif (tinggi) dan sebaliknya, muatan listrik negatif berkumpul pada suatu titik yang menimbulkan potensial listrik negatif (rendah).Arus listrik muncul saat terjadi perbedaan potensial listrik dan dengan arah gerakan muatan negatif (elekronnya) mengalir dari potensial listrik negatif (rendah) menuju ke potensial listrik positif (tinggi)

9. jelaskan perbedaan antara jenis jenis muatan listrik dengan sifat sifat muatan listrik

1. Listrik statis : diam
2. Listrik dinamis : bergerak

10. jelaskan sifat sifat yang dimiliki oleh muatan listrik

Sifat Sifat Muatan Listrik

Sifat-sifat yang dimiliki muatan listrik adalah:

a) Muatan listrik yang sejenis (negatif dengan negatif atau positif dengan positif) jika didekatkan akan saling tolak-menolak.

b) Muatan listrik yang tidak sejenis (negatif dengan positif) jika didekatkan akan saling tarik-menarik.

11. Coba kamu jelaskan sifat-sifat muatan listrik​

Jawaban:

Adapun ciri-ciri muatan listrik adalah : Terjadi arah gaya tolak – menolak antara dua benda bermuatan yang sama jenis muatannya. Muncul arah gaya tarik menarik antara dua benda bermuatan yang berlawanan jenis muatannya. Muatan positif menandakan benda kekurangan elektron

12. Coba kamu jelaskan sifat-sifat muatan listrik​

Jawaban:

Dilansir daribrainly maap kalo slh

Terjadi arah gaya tolak – menolak antara dua benda bermuatan yang sama jenis muatannya.Muncul arah gaya tarik menarik antara dua benda bermuatan yang berlawanan jenis muatannya.Muatan positif menandakan benda kekurangan elektronMuatan negatif menandakan benda kelebihan elektronBesar muatan listrik pada sebuah benda adalah kelipatan bulat dari muatan elementer sebuah elektron, e = – 1,6 x 10⁻¹⁹ Coulomb.

13. jelaskan mengenai sifat-sifat muatan listrik

Ada 3 macam muatan listrik yaitu positif (+) , negatif (-), dan muatan netral. Muatan positif bisa menghantarkan arus listrik, muatan listrik negatif tidak dapat
menghantarkan arus listrik, dan muatan listrik netral dapat menghantarkan listrik dan medan magnet.

14. Jelaskan tentang sifat muatan listrik

Muatan listrik yang sejenis (negatif dengan negatif atau positif dengan positif) jika didekatkan akan saling tolak-menolak.

15. jelaskan sifat sifat muatan listrik

sifat sifat muatan listrik seperti positif dengan positif saling menolak

16. jelaskan tentang sifat muatan listrik​

Jawaban:

Listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Muatan listrik tetap ada sampai benda kehilangannya dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik.

Penjelasan:

maaf kalau salah

Jawaban:

yntkts.

Penjelasan:

Yo Ndak tau kok tnya saya

17. Jelaskan sifat muatan listrik dalam listrik dinamis!

Jawaban:

Adapun ciri-ciri muatan listrik adalah : Terjadi arah gaya tolak – menolak antara dua benda bermuatan yang sama jenis muatannya. Muncul arah gaya tarik menarik antara dua benda bermuatan yang berlawanan jenis muatannya. Muatan positif menandakan benda kekurangan elektron.

Penjelasan:

Note:

SEMOGABERMANFAATYADEK

ANSWERBYᴮᴬᴰʙᴏʏツ

18. Jelaskan tentang muatan listrik (+) dan muatan listrik (-) beserta sifatnya

Muatan listrik merupakan partikel bermuatan yg dipengaruhi oleh jenis kandungan di dalamnya

Muatan positif merupakan partikel bermuatan partikel proton sebagai inti atom

Muatan negatif merupakan partikel bermuatan partikel elektron yg cenderung bergerak mengitari inti atom

Sifat muatan listrik
a) sejenis akan tolak menolak
b) tidak sejenis akan tarik menarik

Semoga bermanfaat

19. jelaskan mengenai sifat-sifat muatan listrik​

1. terbagi menjadi 2 yaitu muatan positif dan muatan negatif

2. Muatan-muatan yang sejenis akan tolak-menolak dan muatan yang berbeda jenis akan tarik-menarik

3. Muatan bersifat kekal artinya muatan tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan.

semogamembantu^_^

20. sebutkan sifat-sifat muatan listrik beserta penjelasannya..

1. positif = jumlah muatan positif (proton) lebih banyak dibanding muatan negatif (elektron)
2. negatif = jumlah muatan negatif (elektron) lebih banyak dibanding muatan positif (proton)
3. netral = jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif

Bila benda yang bermuatan sama didekatkan maka akan tolak menolak, sebaliknya
Bila benda yang bermuatan berbeda didekatkan maka akan tarik menarik

Video Terkait

Bagikan: